Denna film ger dig en liten uppfattning om vad som väntar dig på en tur genom källaren. Alla detaljer och hemligheter är naturligtvis inte berätta! Du kommer att kunna se dem på ett besök. Filmen är på tyska språket.

 Vår film: